Αγροτικά Προϊόντα MILMAK

ΑΦΡΑΛΑ, ΡΙΓΑΝΗ & ΝΑΜΑ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Αφράλα Ληξουρίου σε βάζο 200ml (3.00 €)

Αγροτικά Προϊόντα MilMak Αγροτικά Προϊόντα MilMak

Ρίγανη Ληξουρίου σε βάζο 200ml (3.50 €)

Αγροτικά Προϊόντα MilMak

ΝΑΜΑ 375 ML 5.00 € – NAMA 187 ML 3.00 €

Αγροτικά Προϊόντα MilMak